Lapsevanemad pöördusid Metsküla kooli sulgemise vastu uuesti kohtusse

Foto: Metsküla algkool

Lapsevanemad esitasid halduskohtule taotluse Metsküla koolile uue esialgse õiguskaitse saamiseks ning haridus- ja teadusministeeriumi menetlusse kaasamiseks.

Mitmed uued asjaolud annavad kooli esindava vandeadvokaadi Villy Lopmani sõnul piisava aluse peatada vähem kui kaks kuud enne uue kooliaasta algust Lääneranna vallavolikogu otsus, millega soovitakse Metsküla kool sulgeda.

Tallinna ringkonnakohus tühistas juuni lõpus Metsküla kooli halduskohtust saadud esialgse õiguskaitse. See tähendab, et vähem kui kahe kuuga peab kõikide õpilaste ja nende vanemate elu olema ümber korraldatud nii, et lapsed saaksid kooliteed sügisel jätkata. 

„Esialgse õiguskaitse andmiseta pole õpilastele tagatud turvaline ja toetav õppekeskkond. Objektiivne olukord on täna see, et koolides on uue õppeaasta klassid komplekteeritud ja sisseastumise protsess lõpetatud. Samuti tuleb arvestada, et lapsed võivad otsustada enda haridusteed jätkata väljaspool valda. Seega ei leevenda olukorda ka see, kui vald püüaks olla erakordselt paindlik ülemineku osas,“ ütles Lopman.

Metsküla lapsevanema Silvia Lotmani sõnul ei saanud eeldada ega oodata ka seda, et enne või pärast kaebuse esitamist või esialgse õiguskaitse kehtimise ajal oleks keegi võtnud laste paberid Metsküla koolist välja ja viinud need mõnda teise kooli. Vastasel juhul oleks kaebajad minetanud sellega kaebeõiguse. Samuti oleks nende tegevus andnud aluse Metsküla kooli sulgemiseks põhjusel, et sealt on õpilased lahkunud.

Olukorra muudab keerulisemaks Lihula gümnaasiumis direktori kui õppealajuhata puudumine. Lääneranna vallavolikogu kooli sulgemise otsuse õigusvastasust ja sisulist läbimõtlematust kinnitab lastevanemate sõnul ka see, et vald on planeerinud tuua ümberkorraldusest puudutatud lapsed Lihula gümnaasiumi hoonesse, mis on amortiseerunud. „Uue asjaoluna on ilmnenud ka see, et terviseamet andis soovituse Lihula kooli õpilaste hulka mitte suurendada, sest koolimaja on vana ja amortiseerunud,“ ütles Lotman.

„Lisaks ei ole vald esitanud ametlikku taotlust täiendavate rahaliste vahendite saamiseks selleks, et valla poolt palju räägitud uus Lihula koolihoone võiks saada valmis 2024. aasta lõpuks. Lähitulevikus puudub selline rahaline võimekus, et oleks võimalik alustada uue hoone ehitamisega järgneva paari aasta jooksul,“ rääkis Metsküla lapsevanem Silvia Lotman, kelle vanem laps õpib Lihula koolis.

Samuti on tulnud info, et riik töötab välja väikekoolide uut rahastusmudelit, mille rakendamine lahendab eelduslikult ära probleemid, mille tõttu vald üldse Metsküla kooli sulgema asus. See omakorda tähendab Villy Lopmani sõnul, et esialgse õiguskaitse andmine on samuti väga selgelt avalikes huvides nagu ka asjaolu, et Metsküla kooli ei suletaks enne, kui on selgunud riiklikud täiendavad toetusmeetmed ja valla võimalused nende taotlemiseks.

„Mitmed teatavaks saanud uued faktilised asjaolud on seotud haridus- ja teadusministeeriumi valduses oleva teabega. Seetõttu on põhjendatud ministeeriumi kaasamine kohtumenetlusse kaasatud haldusorganina,“ lisas advokaat.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.